Poolinklädnad i Jonstorp

I detta projekt ingår både markarbeten och inbyggnad av poolen med tillhöra räcke. Vi har totalentreprenad där t.ex. elarbeten, inkoppling av vatten och schaktning.

Några av våra andra referensobjekt