Altanbygge i Alborga

Altanbygge i Alborga. Stomme i tryckimpregnerat och trall i norrländsk kärnfura.

Några av våra andra referensobjekt